top of page

Wiskunde

Wiskunde in de brugklas
In de brugklas bestaat het vak wiskunde uit drie onderdelen: rekenen, meetkunde en algebra. Veel onderwerpen van rekenen ken je van de basisschool, zoals rekenen met breuken of het berekenen van lengte, oppervlakte en inhoud. Sommigen van jullie hebben op de basisschool misschien ook al het assenstelsel gehad met coördinaten. Bij meetkunde meten en berekenen we onder andere hoeken. Je leert ‘tekenen’ met de geodriehoek en de passer. Algebra is het rekenen met letters. Hoe je dat precies doet? Dat leer je in de brugklas!

Wiskunde1.jpg
Wiskunde2.jpg

Wiskundewedstrijden
Op onze school hebben we veel leerlingen die wiskunde leuk vinden en houden van wat extra uitdaging. Deze leerlingen doen dan ook graag mee aan wiskundewedstrijden, zoals de Kangoeroewedstrijd of de Wiskunde Olympiade. Als je wil, mag je daar bij ons op school vanaf de brugklas al aan deelnemen. Ook doen we mee aan internationale evenementen. We zijn bijvoorbeeld al vier keer met een groep leerlingen naar een wiskundewedstrijd in Singapore geweest. Dat is wel 14 uur met het vliegtuig. Deze Singapore International Mathematics Challenge duurt een hele week en er doen scholen aan mee uit de hele wereld.

terug

verder

bottom of page