top of page

Scheikunde

Scheikunde is een vak dat je nog niet op de basisschool gehad hebt. Bij scheikunde kijken we naar de eigenschappen van alle 'stoffen' (zo noemen we die) om ons heen. Waarom kookt water bijvoorbeeld bij 100 graden? En, hoe kun je bepalen hoe zuur een appel eigenlijk is? Na deze lessen ga je heel anders naar de wereld om je heen kijken.

Je gebruikt bij scheikunde je zintuigen (onder andere zien, ruiken, proeven) om te ervaren wat er gebeurt als je bijvoorbeeld verschillende 'stoffen' met elkaar mengt. Je leert uit te leggen hoe het kan dat sommige stoffen wel mengen en andere stoffen juist helemaal niet. We doen bij scheikunde ook regelmatig proefjes in het laboratorium op school, hopelijk kunnen we je snel zo’n proefje laten zien!

In de bovenbouw doen alle vwo-6-leerlingen en enkele leerlingen uit vwo- en havo-5 mee aan de Scheikunde Olympiade, ter voorbereiding op het eindexamen.

terug

verder

bottom of page