top of page
LCL300920_94A3403 kleiner bestand.jpg
LCL300920_94A3790 kleiner bestand.jpg
LCL300920_94A3468 kleiner bestand.jpg

Rondleiding door onze school met een drone

Onze school

Onze school staat midden in het groen, er is veel ruimte om te sporten en te ontspannen. En toch is het ook een school midden in de stad, in de Brainport regio, waar veel gebeurt op het gebied van technologie, design en kennis. Hier spelen wij - als officiële Brainportschool - dan ook op in, met vakken en projecten die aansluiten bij de Brainport-thema's. We zijn bovendien de enige middelbare school in Eindhoven die design in het vakkenpakket heeft opgenomen, zowel in de onderbouw als in de bovenbouw.

In de lessen die we geven, kijken we ook naar wat er in de wereld gebeurt: dit doen we o.a. bij Quest. Er zijn allerlei extra programma's waar je aan mee kunt doen: van de First Lego League tot muziek, van wiskunde tot toneel, van debat tot robotica.
Ons doel is om naast de wereld om je heen ook jezelf beter te leren kennen.

Zo maak je van je middelbareschooltijd een tijd waarin je je kan ontwikkelen zoals jij wil. Op het Lorentz Casimir Lyceum zoeken we graag samen naar de beste manier om jou te helpen. 

Ziet je staan, daagt je uit
De sfeer van onze school is veilig en stimulerend. We willen dat je je welkom voelt. Er is respect voor elkaar, en waardering voor elkaars verschillen.

Natuurlijk zijn ook jouw studieresultaten van belang. Onze school scoort jaar na jaar hoge onderwijsresultaten; bij ons is de kans op een succesvolle schoolperiode dan ook groot.

Algemene grondslag
Het Lorentz Casimir Lyceum is een school op algemene grondslag met circa 1200 leerlingen. De school is niet gebonden aan een geloofs- of levensovertuiging: respect voor ieders levensvisie is het uitgangspunt van het Lorentz Casimir Lyceum.

De nieuwbouw
Ondertussen bereiden we de nieuwbouw van onze school voor, op dezelfde locatie!
De nieuwbouw wordt aan de achterkant van onze sportvelden gesitueerd. We blijven dus in het oude gebouw zitten totdat de nieuwbouw helemaal klaar is. We verwachten in augustus 2024 het nieuwe schoolgebouw te kunnen betrekken. 

Een schooldag uit het leven van onze docent Design/CKV

bottom of page