top of page
EXT-05.png

Nieuw schoolgebouw

EXT-01 bomen.png

16-05 Impressie van ons nieuwe schoolgebouw

15-05 Officiële start nieuwbouw

Het officiële startsein is gegeven voor de bouw van onze nieuwe school! Op maandag 15 mei hesen de leerlingen van het LCLV samen met de Wethouder Stijn Steenbakkers de vlag naast het bouwterrein 🌞.

12-05 Livestream

Via een livestream kunnen geïnteresseerden 24 uur per dag de nieuwbouw volgen: https://youtube.com/@lorentzcasimirlyceumlivestream

12-05 Bouwapp

Voor informatie en communicatie over de nieuwbouw, kun je gebruik maken van de Dura Vermeer Bouwapp. Dit is een App voor op je telefoon waardoor je altijd direct op de hoogte kunt zijn van de werkzaamheden en de vorderingen van de bouw. Met deze BouwApp kun je ook op elk moment contact met de aannemer opnemen met een vraag over de werkzaamheden. De Dura Vermeer BouwApp is gratis te downloaden voor Iphone in de Appstore en voor Android in de Google Play Store, òf scan onderstaande QR-code.      

iPhone                                         

Android

Schermafbeelding 2023-05-12 om 23.29.41.png
Schermafbeelding 2023-05-12 om 23.33.14.png

19-04 Start voorbereidingen van de nieuwbouw

De voorbereidingen voor de start van de nieuwbouw zijn begonnen! Om dat moment te vieren hebben we met alle leerlingen nog één keer foto’s en filmpjes gemaakt op het terrein achter onze school. Op dat terrein komt straks de nieuwe school te staan. En dat gaat er heel mooi uitzien! 

Wat was het een mooi zonnig ☀️moment om samen de letters LCL te vormen. Het zag er fantastisch uit!

Informatie nieuwbouw 

Ligging en beleving

 • Het nieuwe gebouw wordt straks helemaal omringd door natuur en veel bestaande en nieuwe bomen, waarbij er een belangrijke relatie is tussen de binnenruimtes van het gebouw en de omliggende buitenruimtes. 

 • De binnenruimtes bieden een inspirerend uitzicht op de omgeving en stimuleren een open blik naar buiten. 

 • Buiten wordt het landschap ingericht met voldoende plekken waar leerlingen en personeel op diverse plekken kunnen sporten, pauzeren of wandelen.

 • Er komt een grote parkeerplaats voor fietsen.


Indeling van het gebouw 

 • Het nieuwe gebouw biedt huisvesting aan 1150 leerlingen en krijgt een omvang van 7.880 m2 vloeroppervlak, exclusief de 3 gymzalen. 

 • Het gebouw krijgt een heldere structuur en een overzichtelijke omgeving.

 • De onderwijsruimtes zijn per kennisdomein geclusterd in vijf afdelingen: sport, kunstvakken, binask vakken, talen en zaakvakken/wiskunde.  

 • Er komt een grote aula met vide waar leerlingen kunnen verblijven.

 • Er zijn mogelijkheden voor exposities en voorstellingen: er komt een podium in de aula/centrale hal met uitzicht naar buiten.

 • Er komt een sciencelab/leerlingenlab waar leerlingen zelfstandig onderzoek kunnen doen.

 • Er komen voldoende individuele werkplekken voor leerlingen en personeel.

 • Er komt een grote mediatheek en studieruimte die zorgt voor een rustige werkomgeving voor leerlingen.

Duurzaam, circulair en (bijna) energieneutraal

 • In de aanloop naar en tijdens de bouwwerkzaamheden is veel aandacht voor ecologie en groen.

 • Het schoolgebouw wordt energiezuinig gebouwd, met circulaire materialen (hergebruik) en met een zo laag mogelijke uitstoot van stikstof en CO2.

 • Het gebouw zelf wordt duurzaam, goed geventileerd, krijgt veel daglicht en is (bijna) energieneutraal.

 • In het gebouw zal volop ruimte zijn voor duurzame en circulaire toepassingen, waarmee een veilige en gezonde leeromgeving voor de toekomstige generatie ontstaat. 

Website gemeente Eindhoven

Op de website van de gemeente Eindhoven is meer informatie te vinden o.a. over op welke wijze aandacht wordt geschonken aan ecologie en groen, welke verkeersmaatregelen er zullen gelden. Dit is de link naar de website van de gemeente, klik hier.

Planning (onder voorbehoud)

Start bouw: 1 april 2023

Gereed: zomer 2024

Nieuwbouw Lorentz Casimir Lyceum
Nieuwbouw Lorentz Casimir Lyceum
Nieuwbouw Lorentz Casimir Lyceum
Nieuwbouw Lorentz Casimir Lyceum
Nieuwbouw Lorentz Casimir Lyceum
Nieuwbouw Lorentz Casimir Lyceum
Nieuwbouw Lorentz Casimir Lyceum
Nieuwbouw Lorentz Casimir Lyceum
Nieuwbouw Lorentz Casimir Lyceum
bottom of page