Maatschappijleer

Het vak Maatschappijleer gaat over het leren analyseren van examenthema’s zoals politieke besluitvorming, rechtsstaat, verzorgingsstaat en de multiculturele samenleving. 

Schoolexamenvak
Je krijgt dit vak in de bovenbouw. Voor havo-leerlingen in het 5e jaar (examenjaar). Voor vwo-leerlingen (atheneum en gymnasium) in het 4e jaar. Je sluit het vak af met een afgerond cijfer dat onderdeel is van het combinatiecijfer (naast Design/CKV en het profielwerkstuk). Het combinatiecijfer is een cijfer op jouw diploma en telt mee in de slaag/zak regeling.

terug

verder