top of page

Maatschappijleer

Het vak Maatschappijleer gaat over het leren analyseren van examenthema’s zoals politieke besluitvorming, rechtsstaat, verzorgingsstaat en de multiculturele samenleving. 

Schoolexamenvak
Je krijgt dit vak in de bovenbouw. Voor havo-leerlingen in het 5e jaar (examenjaar). Voor vwo-leerlingen (atheneum en gymnasium) in het 4e jaar. Je sluit het vak af met een afgerond cijfer dat onderdeel is van het combinatiecijfer (naast Design/CKV en het profielwerkstuk). Het combinatiecijfer is een cijfer op jouw diploma en telt mee in de slaag/zak regeling.

terug

verder

bottom of page