top of page
Studenten

Ziet je staan, daagt je uit

Begeleiding 

Op het Lorentz Casimir Lyceum vinden we het belangrijk dat je goed wordt begeleid. Vooral tijdens je eerste jaar, want de stap van de basisschool naar de middelbare school kan heel spannend zijn. Je krijgt natuurlijk elk jaar een mentor en twee mini-mentoren (leerlingen uit de bovenbouw van onze school) toegewezen. De mentor en jouw klasgenoten leer je echt goed kennen tijdens het brugklaskamp. 
 
Visie op ondersteuning 
Wij vinden het belangrijk dat je als leerling van het Lorentz Casimir Lyceum je maximaal kunt ontplooien en zelf verantwoordelijkheid leert nemen. Je krijgt hiervoor goede persoonlijke begeleiding van de brugklas tot en met het eindexamenjaar. Onze docenten, mentoren en jaarlaagcoördinatoren zijn nauw bij jou betrokken. 
Als blijkt dat je extra begeleiding nodig hebt met plannen, leren of iets anders dan kun je remedial teaching krijgen of begeleiding van een leerlingbegeleider. Onze school biedt ook professionele begeleiding als er sprake is van bijvoorbeeld faalangst, dyslexie, hoogbegaafdheid, ASS, AD(H)D of eventuele persoonlijke problemen. De leerlingbegeleider onderzoekt samen met jou wat voor jou het beste werkt en helpt jou je eigen weg te vinden op school.


Decanaat
Onze schooldecaan helpt je bij jouw oriëntatie op studie en beroep. Deze oriëntatie begint in klas 3 en stelt jou in staat om een verantwoorde keuze te maken: zowel voor het profiel als de vervolgopleiding. De leerlingen worden daarbij ook geholpen door docenten van het derde leerjaar; zij geven een zo gefundeerd mogelijk oordeel over de capaciteiten en werkhouding van de leerling. Ook is er veel materiaal en kennis aanwezig om leerlingen te ondersteunen met betrekking tot studiekeuze en verschillende leerwegen. 

Meer informatie?
Voor meer specifieke informatie over onze leerlingbegeleiding:
Conrector, Mevr. C. (Christel) Schoeren, schoeren.c@lcl.nl040 - 29 09 420

Voor meer specifieke informatie over ons decanaat:
Mevr. I. (Inge) van Bommel en Mevr. T. (Tracey) van Vliet, decaan@lcl.nl, 040 - 29 09 420

bottom of page