top of page

Ziet je staan, daagt je uit

Atheneum informatie 

Vwo is de afkorting die staat voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Binnen het vwo is er een atheneum-afdeling en een gymnasium-afdeling. Het verschil hiertussen bestaat uit de klassieke talen, die niet op het atheneum worden aangeboden. 

Bèta-vakken
Heb je als leerling interesse in wiskunde en volgde je bij ons ook al het Pluskukel-programma, dan is het voor jou goed om te weten dat op het Lorentz Casimir Lyceum speciale aandacht uitgaat naar de exacte, wiskundige vakken, zoals wiskunde A/B, wiskunde D, natuurkunde, scheikunde, informatica.
Leerlingen met een natuur-profiel (natuur & techniek, natuur & gezondheid) volgen in het vijfde jaar het extra vak science-quest (in de scheikunde lessen). Science-quest is een vereenvoudigde vorm van wetenschapsfilosofie en proeven vanuit de bètavakken.

Profielkeuzes
Vanaf het vierde jaar start je binnen het gekozen profiel. Onze schooldecaan helpt je bij jouw oriëntatie op studie en beroep. Deze oriëntatie begint in klas 3 en stelt jou in staat om een verantwoorde keuze te maken: zowel voor het profiel als de vervolgopleiding.

  • Natuur & techniek profiel

  • Natuur & gezondheid profiel

  • Economie & maatschappij profiel

  • Cultuur & maatschappij profiel

Het vakkenpakket hangt af van de profielkeuze. 

Academische vaardigheden
Onze leerlingen met een M-profiel (dat zijn dus Economie & maatschappij én Cultuur & maatschappij) krijgen bij ons vanaf het 5e jaar het vak Academische Vaardigheden aangeboden. Hier leer je onderzoeksmethoden in de alpha- en gammavakken. 

Omdat het heel belangrijk is dat we jou goed voorbereiden op het wetenschappelijk onderwijs, zijn we op dit moment bezig om onderzoeksvaardigheden als een echte onderzoeksleerlijn te implementeren in ons onderwijs. 

Het profielwerkstuk dat je in de laatste jaren gaat maken, als onderdeel van het gecombineerde schoolexamencijfer, is een mooie afsluiting zijn van de onderzoeksvaardigheden die je geleerd hebt: het doen van goed onderzoek. Dit is dan tevens een mooie start van jouw wetenschappelijke loopbaan. 

Olympiadeschool
Op onze school staat de individuele talentontwikkeling van onze leerlingen centraal. Daarom nemen wij deel aan olympiades: landelijke wedstrijden voor havo- en vwo-scholieren op het gebied van bijvoorbeeld scheikunde, natuurkunde, biologie, wiskunde en aardrijkskunde. Leerlingen die hieraan deelnemen krijgen de gelegenheid zich extra goed te verdiepen in het betreffende vak. Vervolgens kunnen zij hun talenten in de olympiade uitdragen en steeds een ronde verder komen. 

Olympiadekeurmerk
Het Lorentz Casimir Lyceum is een Olympiadeschool en heeft het Olympiadekeurmerk. Dit toont aan dat de olympiades op onze school breed gedragen worden en niet afhankelijk zijn van één docent.

Extra talen
Wist je dat je op onze school een extra taal op jouw diploma kunt laten zetten. Je volgt de lessen dan niet op het Lorentz Casimir Lyceum, maar we faciliteren de mogelijkheid wel dat het uiteindelijk een cijfer op jouw diploma is. Denk aan Spaans, Italiaans, Russisch, Pools. Met op het vwo de mogelijkheid om Chinees als taal op het diploma te krijgen.

bottom of page